ลำดับ
ฝ่าย
ตำแหน่ง
อัตรา
ประสบการณ์
1
โรงงาน
เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคนิค
2 อัตรา
2
แผนกคลังกระดาษ
พนักงานขับรถยก (คลังกระดาษ)
1 อัตรา
1 ปีขึ้นไป
3
ส่วนพัฒนาเทคนิค
ผู้ช่วยงานพัฒนาเทคนิค
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
4
แผนกควบคุมคุณภาพหลังพิมพ์
เจ้าหน้าที่ QA ปั๊ม
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
5
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
6
ฝ่ายบริหาร
เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารและสถานที่
1 อัตรา
1 ปีขึ้นไป
7
ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้
ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
8
ส่วนวิศวกรรม
ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม
1 อัตรา
5 ปีขึ้นไป
9
ส่วนวิจัยและพัฒนา
นักวิจัย
2 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
10
ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้
เจ้าหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้
1 อัตรา
1 ปีขึ้นไป
Page 1 of 3 [ 21 items]