ลำดับ
ฝ่าย
ตำแหน่ง
อัตรา
ประสบการณ์
1
โรงงาน
เจ้าหน้าที่พัฒนาเทคนิค
2 อัตรา
2
แผนกคลังกระดาษ
พนักงานขับรถยก (คลังกระดาษ)
1 อัตรา
1 ปีขึ้นไป
3
แผนกควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
เจ้าหน้าที่ควบคุมและจัดเก็บแฟ้มสีมาตรฐาน
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
4
แผนกควบคุมคุณภาพหลังพิมพ์
เจ้าหน้าที่ QA ปั๊ม
2 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
5
แผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
6
ฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้
ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
7
บัญชี
พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
1
0-1 ปีขึ้นไป
8
โรงงาน
เจ้าหน้าที่ออกเพลทระบบ CTP
2 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
9
แผนกควบคุมคุณภาพหลังพิมพ์
เจ้าหน้าที่ QA ขึ้นรูปกล่อง
1 อัตรา
0-1 ปีขึ้นไป
10
บริการลูกค้า
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
1
0-1 ปีขึ้นไป
Page 1 of 3 [ 22 items]