ฝ่าย: ส่วนวิจัยและพัฒนา
ตำแหน่งงาน: นักวิจัย
จำนวน: 2 อัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
1. เพศชาย /หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. คิดค้นวิธีการผลิตใหม่ๆ เพื่อให้สามารถผลิตงานตามที่ลูกค้าต้องการ, ศึกษา/ปรับปรุงวิธีการผลิตที่มีอยู่เดิมเพื่อเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพของสิ่งพิมพ์
2. รวมทั้งช่วยกำหนดเป็นมาตรฐานในการทำงาน เป็นต้น

สวัสดิการ
   + เบี้ยขยัน
   + เครื่องแบบพนักงาน
   + เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 
   + เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน , เงินกู้ฉุกเฉิน 
   + เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
   + ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย 
   + วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
   + ตรวจสุขภาพประจำปี 
   + งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
   + โบนัสประจำปี 
   + ปรับเงินเดือนประจำปี 
   + ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ(IPD, OPD) 
   + อาหารราคาสวัสดิการ
 
Kim Pai Ltd., Part.
3706/1 Soi Rach-Utit 1, Pradoo 1 Road,
Bangklow, Bangkholeam,Bangkok 10120
ประสบการณ์: 0-1 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 13 August 2020