ฝ่าย: แผนกควบคุมคุณภาพหลังพิมพ์
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ QA ขึ้นรูปกล่อง
จำนวน: 1 อัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีความรู้ในด้านการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแผนการผลิตประจำวัน
2. เบิก-คืน DIE CUT ที่แผนกปั๊มกล่อง
3. เบิก-คืน แฟ้มสีที่ห้อง Production
4. ตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างผลิต ตามวิธีการตรวจสอบคุณภาพส่วนหลังพิมพ์
5. แจ้งเพื่อให้เกิดการแก้ไข หรือหยุดการผลิต ที่ทำให้เกิดของเสียให้กับหัวหน้าเครื่อง

Kim Pai Ltd., Part.
3706/1 Soi Rach-Utit 1, Pradoo 1 Road,
Bangklow, Bangkholeam,Bangkok 10120
 
ประสบการณ์: 0-1 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 18 September 2021