: All
กิจกรรมชี่กง
10.01.18
กิจกรรมชี่กง
กิจกรรมวันเด็ก
12.01.18
กิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนวัดไทร วันที่ 12 มกราคม 2561
ตรวจสุขภาพประจำปี
13.12.17
ตรวจสุขภาพประจำปี
กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
16.12.17
กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปี 2560
กิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดกลางราษฎร์บำรุง จ.ฉะเชิงเทรา
22.10.17
กิจกรรมทอดกฐิน ณ วัดกลางราษฎร์บำรุง จ.ฉะเชิงเทรา

1  |  2  |  3  |  4