ฝ่าย: ส่วนพัฒนาเทคนิค
ตำแหน่งงาน: ผู้ช่วยงานพัฒนาเทคนิค
จำนวน: 1 อัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย
2.วุฒิการศึกษา ม3,ม.6,ปวช.,ปวส. สาขาวิทยาศาสตร์การพิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่งาน
1. จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อการทดสอบให้กับเจ้าหน้าที่เทคนิค
2. พิมพ์รายงาน บันทึกผล โครงการพัฒนาเทคนิคต่างๆที่ได้มีการศึกษาเพื่อเป็นประวัติอ้างอิง
3. ติดตามและประสานงาน โครงการพัฒนาและทดสอบวัตถุดิบใหม่
4. เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคในการดาเนินงานทดสอบ
5. ตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบในเบื้องต้น เช่น ชั่งน้าหนัก,วัดความหนา และทดสอบความทนทานต่อรอยขูดขีด เป็นต้น
6. เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เทคนิคในการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
ประสบการณ์: 0-1 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 13 August 2020