ฝ่าย: ฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารและสถานที่
จำนวน: 1 อัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย   อายุ 21-35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขา โยธาหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่งาน
​1. ประเมินราคางานก่อสร้าง
2. เขียนแบบ Shop Drawingได้
3. ถอดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงาน
4. ควบคุมดูแลหน้างาน


 
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 18 September 2021