ฝ่าย: แผนกจัดซื้อ
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จำนวน: 1 อัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
1. เพศชาย /หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
3.มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นด้านจัดซื้อ
4.คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel ได้คล่อง
5.มีความรอบรู้ในด้านการสรรหาและการเจรจาต่อรอง
6.สามารถประสานงานและสื่อสารได้กับทุกหน่วยงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารด้านการจัดซื้อทั้งหมด
2. สั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ และบันทึกรายละเอียดวัตถุดินในใบขอซื้อ
3. รวบรวมเอกสารเตรียมวางบิล รวบรวมเอกสาร INVOICE และใบสั่งซื้อให้กับแผนกบัญชี
4. สรุปราคาทุก ๆ สิ้นเดือน
5. เช็คสต๊อกเครื่องใช้สำนักงาน
6. รวบรวมเอกสารในการสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ ภายในเดือน ให้เสร็จลงบัญชีเพื่อปิภาษี เดือน/เดือน
7. ทำการเคลียร์เอกสารเงินสดย่อยให้กับทางบัญชี
8. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ภายในแผนกจัดซื้อ
9. คำนวณยอดเงินงานส่งทำข้างนอกให้กับแผนกจัดซื้อ
10. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
11. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และร่วมมือกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สวัสดิการ
   + เบี้ยขยัน
   + เครื่องแบบพนักงาน
   + เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 
   + เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน , เงินกู้ฉุกเฉิน 
   + เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
   + ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย 
   + วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
   + ตรวจสุขภาพประจำปี 
   + งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
   + โบนัสประจำปี 
   + ปรับเงินเดือนประจำปี 
   + ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, IPD, OPD 
   + อาหารราคาสวัสดิการ
ประสบการณ์: 1 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 13 August 2020