ฝ่าย: โรงงาน
ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการส่วนพัฒนากระบวนการ
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
- อายุ 27 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี /โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิต - มีประสบการณ์ออกแบบเครื่องจักรกล,ไฟฟ้า,อิเลคทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ - มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
ประสบการณ์: 3-5 ปี
วันลงประกาศ: 28 July 2021