ฝ่าย: โรงงาน
ตำแหน่งงาน: วิศวกรคุณภาพ
จำนวน: 1 อัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในสายงานควบคุมคุณภาพ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บริหารจัดการคุณภาพที่มีผลกระทบต่อลูกค้าให้มั่นใจว่าปัญหาคุณภาพได้ถูกแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา
- ทำงานและประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพ หาต้นเหตุและสาเหตุของปัญหาและมีแบบป้องกันแก้ไขทั้งระยะสั้นและระยะยาว
- ขับเคลื่อนและผลักดันพร้อมติดตามปัญหาคุณภาพต่างๆและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- กำหนดขั้นตอนการทำงานให้กับทีมงานที่ทำการคิดงานที่มีปัญหา และ คาดว่าจะมีปัญหาในอนาคต
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงความคืบหน้าของปัญหาคุณภาพจากลูกค้า
- เตรียมการและรับการตรวจประเมินจากลูกค้า
- พบลูกค้าร่วมกับทีมงานฝ่ายขายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคุณภาพ

 
ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 13 August 2020