ฝ่าย: ฝ่ายขายและการตลาด
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ขาย(Sale)
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
​คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. มีความรู้ในด้านการพิมพ์หรือบรรจุภัณฑ์พื้นฐาน
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
4. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ใช้ภาษาอังกฤษได้
5. ขับรถยนต์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. หาข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดใหม่ และสร้างตลาดลูกค้าใหม่ โดยรวบรวมข้อมูลเข้ามาให้ฝ่ายต้นทุนคิดราคา เสนอราคา ติดตามลูกค้า และปิดการขาย
2. ออกเอกสารการผลิต และกรณีของงานให้ไม่ต้องเข้าประชุมชี้แจงรายละเอียด เพื่อให้ฝ่ายโรงงานกำหนดแผนงานการผลิตได้

Kim Pai Ltd., Part.
3706/1 Soi Rach-Utit 1, Pradoo 1 Road,
Bangklow, Bangkholeam,Bangkok 10120
ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 13 August 2020