ฝ่าย: โรงงาน
ตำแหน่งงาน: วิศวกรผลิต
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
1. เพศชาย /หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวอุตสาหการ หรือที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นด้านการผลิต
4.มีความรู้ด้านสถิติ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. มีความรู้ในด้านการออกแบบกระบวนการผลิต
2. มีความสามารถในการใช้ Computer ในด้านโปรแกรมประยุกต์และฐานข้อมูล
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
4. มีความสามารถในการนำความรู้ด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี
 
ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 28 July 2021