ฝ่าย: โรงงาน
ตำแหน่งงาน: พนักงานฝ่ายผลิต(ทุพพลภาพ)
จำนวน: 3 อัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
3. สามารถปฏิบัติงานที่ต้องเคลื่อนไหวได้
4. พิการทางการได้ยิน แต่สามารถสื่อความหมายได้ เช่น หูตึง, หูหนวกข้างเดียว, นิ้วมือขาด, นิ้วเท้าขาด

สวัสดิการ
   + เบี้ยขยัน
   + เครื่องแบบพนักงาน
   + เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 
   + เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน , เงินกู้ฉุกเฉิน 
   + เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
   + ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย 
   + วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
   + ตรวจสุขภาพประจำปี 
   + งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
   + โบนัสประจำปี 
   + ปรับเงินเดือนประจำปี 
   + ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, IPD, OPD 
   + อาหารราคาสวัสดิการ
 
Kim Pai Ltd., Part.
3706/1 Soi Rach-Utit 1, Pradoo 1 Road,
Bangklow, Bangkholeam,Bangkok 10120
ประสบการณ์: 0-1 ปี
วันลงประกาศ: 28 July 2021