ฝ่าย: โรงงาน
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าทีประกอบอาร์ตเวิร์ค
จำนวน: 2 อัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/ หญิง  อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขางานพิมพ์, นิเทศศาสตร์, ออกแบบ,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความชำนาญในโปรแกรมทางด้านกราฟิกเป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตัดต่อประกอบงานฟิล์มด้วยระบบคอมพิวเตอร์
2. จัดเก็บระบบแผ่นข้อมูลงาน
3.  ดูและรักษาอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทุกเมื่อ
4. ปฏิบัติงานตรงตามแผนที่หัวหน้าแผนกกำหนดในแต่ละวัน
5.  ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่จะมาศึกษางานประกอบฟิล์มด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง

สวัสดิการ
   + เบี้ยขยัน
   + เครื่องแบบพนักงาน
   + เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ 
   + เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน , เงินกู้ฉุกเฉิน 
   + เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
   + ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย 
   + วันหยุดพักผ่อนประจำปี 
   + ตรวจสุขภาพประจำปี 
   + งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 
   + โบนัสประจำปี 
   + ปรับเงินเดือนประจำปี 
   + ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, IPD, OPD 
   + อาหารราคาสวัสดิการ
 
Kim Pai Ltd., Part.
3706/1 Soi Rach-Utit 1, Pradoo 1 Road,
Bangklow, Bangkholeam,Bangkok 10120
ประสบการณ์: 2 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 28 July 2021