ฝ่าย: บริหาร
ตำแหน่งงาน: เลขานุการผู้บริหาร
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Word , Excel , Power Point Access.
4. มีความละเอียดรอบคอบ
5.  มีความยืดหยุ่นในการทำงานและปรับตัวเข้ากับองค์กรได้
6.  มีความคล่องแคล่ว/อดทน ในการทำงาน

Kim Pai Ltd., Part.
3706/1 Soi Rach-Utit 1, Pradoo 1 Road,
Bangklow, Bangkholeam,Bangkok 10120
 
ประสบการณ์: 1-2 ปี
วันลงประกาศ: 28 July 2021