ฝ่าย: สายงานเทคนิค
ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์
จำนวน: 2 อัตรา อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
คุณสมบัติ
1.เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์,การออกแบบบรรจุภัณฑ์
3.หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ทำการคิดค้น,ปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้า,สินค้าอื่นๆที่มีแนวโน้นเจริญเติบโตในตลาด
หรือสินค้าที่เป็นลักษณะเฉพาะ โดยยึดหลัก
-ทำเป็นรูปแบบใหม่โดยไม่มีใครเคยทำมาก่อน
-ปรับปรุงจากบรรจุภัณฑ์เดิมที่เป็นอยู่ โดยทำการคิดค้นและปรับปรุงร่วมกับ R&D,Sale และหน่วยงานในฝ่ายผลิต
2.ศึกษาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ทำการพัฒนาในด้านวัตถุดิบ,โครงสร้าง,โดยยึดหลัก
-Recycle
-Reduce
-Reuse
3.ทำแบบสำรวจเพื่อค้นหาความต้องการทางด้านบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากผู้บริโภคได้ และนำไปปรับปรุงใช้กับข้อ1 และ 2

สวัสดิการ
  
1.ค่ากะ  ค่าล่วงเวลา(โอที)
2.เบี้ยขยัน
3.อาหารราคาสวัสดิการ
4.ค่าทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
5.เครื่องแบบพนักงานประจำปี
6.เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
7.เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน , เงินกู้ฉุกเฉิน
8.สวัสดิการออกกำลังกาย (ฟุตบอล แบดมินตัน ฟิตเนส)
9.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
10.ของขวัญเยี่ยมผู้ป่วย
11.วันหยุดพักผ่อนประจำปี
12.ตรวจสุขภาพประจำปี
13.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
14.โบนัสประจำปี
15.ปรับเงินเดือนประจำปี
16.ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ IPD, OPD
Kim Pai Ltd., Part.
3706/1 Soi Rach-Utit 1, Pradoo 1 Road,
Bangklow, Bangkholeam,Bangkok 10120
ประสบการณ์: 0-5 ปี
วันลงประกาศ: 28 July 2021