ฝ่าย: วิศวกรรม
ตำแหน่งงาน: Maintenance Section Manager
จำนวน: 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัคร:
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานบำรุงรักษาเครื่องจักร และ ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (ระบบ TPM๗ - มีความรู้ในด้านงานวิศวกรรมไฟฟ้า (PLC) อิเล็คทรอนิกส์ และ ด้านเครื่องกล - ประสบการณ์ในงานวิศวกรรม งานออกแบบ/ติดตั้งเครื่องจักร รวมถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักร 5-7 ปี
ประสบการณ์: 5 ปีขึ้นไป
วันลงประกาศ: 28 July 2021